16 กันยายน 65

บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ ประธานกรรมการ การฟ้าส่วนภูมิภาค และถ้วยเกียรติยศ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ สนามฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

           เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น. นายสิรวิชญ์ ชาวงษ์ ประธานชมรมอาวุโส กฟฉ.1 จ.อุดรธานี  ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชิดชูเกียรติ อดีตนักฟุตบอลสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเชิญทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติดังนี้ ทีมรวมรัฐวิสาหกิจ, ทีมสิงห์ดำ (ทีมฟุตบอลนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ทีมอดีตนักฟุตบอลสโมสรสินธนา  ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และถ้วยเกียรติยศ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย         


IMAGES GALLERY