29 มิถุนายน 65

อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ ) จ.พิษณุโลก วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565


IMAGES GALLERY