16 มิถุนายน 65

อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

อบรมการใช้งาน METER (E) WATTHOUR

1P 5(100)A O/D BLE

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565


IMAGES GALLERY