16 มีนาคม 65

โครงการนำร่องใช้มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แทนมิเตอร์แบบจานหมุน

การไฟฟ้าอำเภอสายบุรี หรือ PEA นำร่องใช้มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic eneygy meter) แทนมิเตอร์แบบจานหมุน เป็นที่แรกของประเทศไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรีดำเนินโครงการจัดหามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 5(100) แอมป์ 1 เฟส ขนาด 5(100) แอมป์ 3 เฟส ขนาด 5(6) แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ 3 เฟส ของบริษัท  สมาร์ททีทีซี  จำกัด สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์รุ่นเก่าแบบจายหมุนในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ขอบคุณแหล่งที่มา  :  https://news.trueid.net/detail/8vXdd5oxAzpv


IMAGES GALLERY