01 เมษายน 65

กฟภ. Kick off ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟรี (การไฟฟ้าอำเภอสรรพยา : รุ่น ST-1EMH)

การไฟฟ้าอำเภอสรรพยา หรือ PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายหลังน้ำลด เช่น การเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ST-1EMH (บริษัท  สมาร์ททีทีซี จำกัด)  ป้องกันน้ำท่วมถึง การแยกแผงวงจรชั้นบนชั้นล่าง และติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนด้านระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน  โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุน เป็นอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยด้วยการปรับตำแหน่งมิเตอร์ให้สูงขึ้นจากพื้นดิน 2.7 เมตร กรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าทั่วไป และ 2.2 เมตรกรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนผ่าน PEA Smart Plus

ขอบคุณแหล่งที่มา  :  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6942912


IMAGES GALLERY