07 เมษายน 65

ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมโรงงานและร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับโรงพยาบาลสนาม บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด

      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตมิเตอร์ไฟฟ้า และโรงพยาบาลสนาม บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วย COVID-19  ณ โรงพยาบาลสนาม Smart TTC


IMAGES GALLERY