01 มิถุนายน 64

มอบอาหารจำนวน 200 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  คุณพรทิพย์ เทพตระการพร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด ได้มอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง เป็นกำลังใจสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน  ให้คุณหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


IMAGES GALLERY