29 เมษายน 64

ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บริษัท  สมาร์ททีทีซี จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด 19 ได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เมื่อวันที่่ 29 เมษายน  2564


IMAGES GALLERY