05 พฤษภาคม 64

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ประจำปี 2564

บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ เป็นปีที่ 2  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564


IMAGES GALLERY