28 เมษายน 63

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ประจำปี 2563

บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์  เมื่อวันที่  28 เมษายน 2563


IMAGES GALLERY