ข่าวและกิจกรรม

อบรมการใช้งาน Electronic Energy Meter ณ การไฟฟ้าสายบุรี
ทดสอบมิเตอร์ MEA & PEA
มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนหัวกระสังข์
อบรมการใช้งาน Smart meter
บริษัทฉลองครบรอบ 25 ปี